MOVE Week 2014 na startu!

Největší evropská událost sportu pro všechny se blíží. V týdnu od 29. září do 5. října po celé Evropě proběhou stovky akcí. Cílem je rozhýbat Evropany a rozšířit povědomí o přínosu pravidelného pohybu pro společnost. V České republice se uskuteční přes 50 akcí. Hlavními koordinátory jsou Česká obec sokolská a Česká asociace sportu pro všechny.

Nedostatek pohybové aktivity je větší hrozbou pro veřejné zdraví než kouření. Dvě třetiny dospělé populace nad 15 let v Evropě nedosahují doporučené úrovně aktivity a jako následek se odhaduje, že pohybová nedostatečnost přispívá až k jednomu miliónu úmrtí, tj. okolo 10 % z celkového počtu úmrtí ročně v Evropě.

K vypořádání se s tímto problémem spustila ISCA kampaň NowWeMove s vizí mít do roku 2020 o 100 miliónů více Evropanů věnujících se sportu a pohybovým aktivitám. Je zřejmé, že je třeba přístupu jdoucího napříč sektory, k zapojení lidí zainteresovaných v oblasti zdraví, sportu, vzdělávání, průmyslu, plánování měst atd. abychom mohli tuto vizi naplnit.

MOVE Week (týden pohybu) je každoroční celoevropská akce v prvním říjnovém týdnu. Je nedílnou součástí kampaně NowWeMove. Cílem MOVE Weeku je propagovat zdravotní přínosy pohybové aktivity a povzbudit k pravidelné účasti na sportovních a pohybových aktivitách. Napříč Evropou se celá řada organizací, dobrovolnických skupin, klubů a jednotlivců, známých jako MOVE Agents (organizátoři akcí – pozn. překl.), připojila ke kampani a pořádala akce v rámci MOVE Week 2013. Tento rok se MOVE Week koná od 29. září do 5 října. 

Na realizaci MOVE Weeku se v České republice aktivně podílí Česká obec sokolská (www.sokol.eu) a Česká asociace sportu pro všechny (www.caspv.cz)

 

Vložil: Martin Chlumský, národní koordinátor MOVE Week Czech Republic